Puisi Radhika Satya - (terbaru)

                 Ini Menjelang Pagi

ini menjelang pagi..
rerumputan dan putri malu masih tertidur berselimut embun sepagi ini..
kelelawar hitam kecoklatan sedang menggantung lelah setelah semalaman terbang.
ada juga bintang yang meredup di sapa mentari memerah di ufuk..

ini menjelang pagi...
harapan yang kudapat dari mimpi semalam mulai ku rangkai dalam nyata...
entah siap atau tidak pergulatan hidup diawalii dan harus dihadapi....
tersungkur di pagi,siang,sore atau malam adalah resiko kita bernafas..

ini menjelang pagi...
selalu saja mengingat mu menjadi hal paling indah....
sayup-sayup wajah indah mulai tergambar di remang langit....
ini yang membuatku bertahan untuk terus berlari di liku nasib....

==============================================================


                Dekat

mendung sore ini...
bergulung awan sebentuk tanya????
akan kah hujan...
atau sekedar gelap berangsur terang.

berlarian sepi mencari riuh..
gundah mencari damai....
dari gurun ke kutub...
dari kutub ke samudera...

setelah lelah bergumul..
tertunduk melihat diri...
ternyata tak jauh damai itu ada..
disini... di hati kita...

cantiq ku....
tetaplah cantik....
indah ku...
tetaplah indah....

=================================================================

Sastra Jawa

                
 Serat Jongko Joyo Boyo

JAMAN EDAN
(Serat Jongko Joyoboyo)

wong jawa yen iso Netepi lan iso Nglakoni,
opo jare tetembungan iki sing bisa ngudari koyo rosone atine dhewe-dhewe,
ndoyo sing isine mung apus-apusan,
Nindakake opo jare wong nbiyen ora susah.
yen iso adoh soko, sing saiki kedadenan tenan,
koyo ila-ilane Jamane jaman edan sing ora edan ora keduman......,

Pancen amenangi jaman EDAN, sing ORA EDAN ora KADUMAN.
Sing WARAS padha NGGRAGAS, sing TANI padha DITALENI.
Wong dora padha ura-ura.
Begjane sing eling lan waspada.

Ratu ora netepi janji, musna prabawane lan kuwandane.
Akeh omah ing nduwur kuda. wong mangan wong,
kayu gilingan wesi padha doyan rinasa enak kaya roti bolu.

Yen bakal nemoni jaman edan:
akeh janji ora ditetepi, wong nrajang sumpahe dhewe.
Manungsa padha seneng tumindak ngalah tan nindakake ukum Allah.
Bareng JAHAT diangkat-angkat, bareng SUCI dibenci.
Akeh manungsa ngutamakake reyal, lali sanak lali kadang.
Akeh bapa lali anak, anak nladhung biyunge.
Sedulur padha cidra, kulawarga padha curiga,
kanca dadi mungsuh, manungsa lali asale.
Rukun ratu ora adil, akeh pangkat sing jahat jahil.
Makarya sing apik manungsa padha isin. Luwih utama ngapusi.
Kelakuan padha ganjil-ganjil.

Wegah makarya kapengin urip, yen bengi padha ora bisa turu.
Wong dagang barange saya laris, bandhane ludhes

Akeh wong mati kaliren ing sisihe pangan.
Akeh wong nyekel bandha uripe sangsara.
Sing edan bisa dandan. Sing mbangkang bisa nggalang
omah gedhong magrong-magrong.
Wong waras kang adil uripe nggragas lan kapencil.

Sing ora bisa maling padha digething.
Sing pinter duraka padha dadi kanca.
Wong bener thenger-thenger, wong salah bungah-bungah.
Akeh bandha muspra ora karuwan larine.
Akeh pangkat drajat padha minggat ora karuwan sababe.

Bumi saya suwe saya mungkret. Bumi sekilan dipajegi.
Wong wadon nganggo panganggo lanang.
Iku tandhane kaya raja kang ngumbar hawa napsu, ngumbar angkara murka,
nggedhekake duraka.

Wong apik ditampik, wong jahat munggah pangkat.
Wong agung kesinggung, wong ala pinuja-puja.
Wong wadon ilang kawanitane, wong lanang ilang kaprawirane.
Akeh jago tanpa bojo. Wanita padha ora setya,
laku sedheng bubrah jare gagah.
Akeh biyung adol anak, akeh wanita adol awak.
Bojo ijol-ijolan jare jempolan.
Wong wadon nunggang jaran, wong lanang numpang slendhang pelangi.
Randha loro, prawan saaga lima.

Akeh wong adol ngelmu. Akeh wong ngaku-aku,
njaba putih njerone dhadhu.
Ngakune suci, sucine palsu. Akeh bujuk.
Wektu iku dhandhang diunekake kuntul.
Wong salah dianggep bener, pengkhianat nikmat,
durjana saya sampurna.
Wong lugu keblenggu, wong mulya dikunjara,
sing curang garang, sing jujur kojur.

Wong dagang keplanggrang, wong judhi ndadi.
Akeh barang kharam, akeh anak-anak kharam.
Prawan cilik padha nyidham. Wanita nglanggar priya.
Isih bayi padha mbayi. Sing priya padha ngasorake drajate dhewe.
Wong golek pangan kaya gabah den interi.

Sing klebat kliwat, sing kasep keplesed.
Sing gedhe rame tanpa gawe, sing cilik kecelik.
Sing anggak kalenggak.
Sing wedi padha mati, nanging sing ngawur padha makmur,
sing ngati-ati sambate kepati-pati.

Cina olang-aling kepenthung dibandhem blendhung,
melu Jawa sing padha eling.
Sing ora eling padha milang-miling, mloya-mlayu kaya maling, tudang-tuding.
Mangro tingal padha digething. Eling, ayo mulih padha manjing

Akeh wong ijir, akeh wong cethil.
Sing eman-eman ora kaduman, sing kaduman ora aman.
Selot-selote besuk ngancik tutupe taun, dewa mbrastha malaning ratu,
bakal ana dewa angejawantah, apangawak manungsa.
Apasuryan padha Bathara Kresna. Awewatak Baladewa.
Agegaman trisula wedha.

Jinejer wolak-waliking jaman,
wong nyilih mbalekake, wong utang mbayar.
Utang nyawa nyaur nyawa, utang wirang nyaur wirang.
Akeh wong cinokot lemud mati. Akeh swara aneh tanpa rupa.
Bala prewangan, makhluk alus padha baris, padha rebut bebener garis.
Tan kasat mata tanpa rupa, sing mandhegani putra Bathara Indra,
agegaman trisula wedha. Momongane padha dadi nayakaning prang,
perange tanpa bala, sekti mandraguna tanpa aji-aji.

Sadurunge teka ana tetenger lintang kemukus dawa ngaluk-aluk,
tumanja ana kidul sisih wetan bener, lawase pitung bengi.
Parak esuk banter, ilange katut Bthara Surya,
jumedhul bebarengan karo sing wus mungkur. Prihatine kawula kelantur-lantur.
Iku tandhane putra Bathara Indra wus katampa lagi tumeka ing ngarcapada,
ambiyantu wong Jawa.

Dununge ana sikile redi Lawu sisih wetan.
Adhedukuh pindha Raden Gathutkaca, arupa gupon dara tundha tiga.
Kaya manungsa asring angleledha, apeparab Pangeraning Prang,
tan pakra anggone anyenyandhang, nanging bisa nyembadani ruwet-rentenge wong
sapirang-pirang.
Sing padha nyembah reca ndhaplang, cina eling, Syeh-syeh pinaringan sabda
gidrang-gidrang.

Putra kinasih swarga Sunan Lawu, ya Kyai Brajamusthi,
ya Kresna, ya Herumurti, mumpuni sakehing laku,
nugel tanah Jawa kaping pindho.
Ngerehake sakabehing para jim, setan, kumara, prewangan.
Para lelembut kabawah prentah saeka praya kinen abebantu manungsa Jawa.
Padha asenjata trisula wedha, kadherekake Sabdopalon Nayagenggong.
Pendhak Suro nguntapake kumara, kumara kang wus katam nebus dosanira,
kaadhepake ngarsane kang Kuwasa. Isih timur kaceluk wong tuwa,
pangiride Gathutkaca sayuta. Idune idu geni, sabdane malati, sing bregudul
mesthi mati.

Ora tuwa ora enom, semono uga bayu wong ora ndayani.
Nyuwun apa bae mesthi sembada, garise sabda ora gantalan dina.
Begja-begjane sing yakin lan setya sabdanira.
Yen karsa sinuyutan wong satanah Jawa, nanging pilih-pilih sapa waskitha pindha
dewa.

Bisa nyumurupi laire embahira, buyutira, canggahira, pindha lair bareng sadina.
Ora bisa diapusi amarga bisa maca ati.
Wasis wegig waskitha ngreti sadurunge winarah,
bisa priksa embah-embahira, ngawuningani jaman tanah Jawa.
Ngreti garise siji-sijining umat, tan kalepyan sumuruping gegaman.
Mula den udia satriya iki, wus tan bapa tan bibi,
lola wus aputus wedha Jawa. Mula ngendelake trisula wedha,
landhepe trisula : pucuk arupa gegawe sirik agawe pepati utawa utang nyawa.
Sing tengah sirik agawe kapitunaning liyan,
sing pinggir tulak talak colong jupuk winaleran.
Sirik den wenehi ati melathi, bisa kasiku.

Senenge anyenyoba, aja kaina-ina.
Begja-begjane sing dipundhut,ateges jantrane kaemong sira sabrayat.
Ingarsa begawan wong dudu pandhita. Sinebut pandhita dudu dewa.
Sinebut dewa kaya manungsa, kinen kaanggep manungsa sing seje daya.
Tan ana pitakonan binalekake, tan ana jantra binalekake.
Kabeh kajarwakake nganti jlentreh, gawang-gawang terang ndrandang.
Aja gumun aja ngungun, yaiku putrane Bathara Indra kang pambayun, tur isih
kuwasa nundhung setan. Tumurune tirta brajamukti, pisah kaya ngundhuh.
Ya siji iki kang bisa njarwakake utawa paring pituduh jangka kalaningsun.
Tan kena den apusi amarga bisa manjing jroning ati.

Ana manungsa kaiden katemu, uga ora ana jaman sing durung kalamangsane.
Aja serik aja gela iku dudu waktunira, ngangsua sumur ratu tanpa makutha.
Mula sing amenangi gek enggala den luru, aja nganti jaman kandhas.
Madhepa den amarikelu.
Begja-begjane anak putu, iku dalan sing eling lan waspada, ing jaman Kalabendu
nyawa.

Aja nglarang dolan nglari wong apangawak dewa, dewa apangawak manungsa.
Sapa sing ngalang-ngalangi bakal cures ludhes sabraja dlama kumara.
Aja kleru pandhita samudana, larinen pandhita asenjata trisula wedha.
Iku paringe dewa. Ngluruge tanpa wadyabala.
Yen menang datan ngasorake liyan. Para kawula padha suka-suka
amarga adiling Pangeran wus teka.
Ratune nyembah kawula, agegaman trisula wedha,
yaiku momongane Kaki sabdopalon sing wus adus wirang.
ki kabeh opo sing diserat Jongko Joyoboyo.

by : djonkjava.blogspot.com

Puisi Wahyoe Eka 2010

                Kosong Dan Tak Punya Kelamin

Kosong adalah isi . . . Isi adalah kosong
Aku terlahir dan hidup diatas perahu kosong
Bergerak langkah maju kedepan . . kudayung sampan menerjang gelombang
Berharap menjadi isi . . . namun yang di harapkan kosong

Hidup adalah mati . . . Mati adalah hidup
Diatas perahu kosong aku belajar untuk hidup
Hidup . . dan untuk hidup
Yang di harapkan hidup . . . telah mati
Mati . . di paksa untuk mati
Keadilan, Kebebasan . . . Kemerdekaan, Kemakmuran . . . Redup dan Mati

Lihat disana ...!!
Barisan para penganggur sedih . . menatap langit dengan harapan-harapan sepi

Lihat disana ...!!
Parade para pencuri, wajahnya sayup, menangisi nasinya yang dicuri

Lihat disana ...!!
Rombongan anak pelangi mengais mimpi . . mimpi yang sudah mati

Hidup adalah mati . . . Mati adalah hidup
Yang di harapkan mati . . . telah hidup
Hidup . . di paksa untuk hidup
Pengangguran . . Kemiskinan . . Keterbelakangan . . Hidup , tumbuh semakin hidup
Luka . . . Luka . . . Hidupnya

Aku termenung bertanya pada rembulan
Perahu kosongku apakah terlahir jantan ...??
Terdiam . . pendayung dibiarkan kelaparan
Kata rembulan . . perahu kosongku bukanlah jantan

Aku termenung bertanya pada rembulan
Perahu kosongku apakah terlahir perawan ...??
Tanpa kasih sayang . . pendayung tak pernah rasakan pelukan
Kata rembulan . . perahu kosongku bukanlah perawan

Kosong adalah isi . . . Isi adalah kosong
Didepan lemari kaca, perahu menangis dalam bayangan cermin
Wajahnya sayup, penuh air mata - air mata kosong
Sambil berkata . . . Tak punya kelamin berhembus seperti Angin

solo,9 maret 2010

 ==========================================================================

                Bunga Malam

Di sudut pojok sebuah desa
Dekat warung remang wedangan malam
Lahir perempuan remaja usia belasan
Indah . . . Harum . . . Bunga sebutan

Getaran angin malam membawaku kesana
Rasa ingin tau . . Rasa ingin mengerti . . Harum semerbab bunga
Bercerita ceria . . pandangi nikmat bunga-bunga malam
Bahasa-Bahasa aku suarakan . . Bintang-Bintang berikan titik keindahan di kegelapan

Aku takut . . . !!
Malam perlahan semakin larut
Urat-Urat peredaran darah tak lagi menciut
Nafas-Nafas keheningan terhiasi suara-suara kentut

Malam semakin larut
Hilang . . Hilanglah sudah wajah-wajah cemberut
Terima kasih malam keindahan di kegelapan
Salam untuk Bunga Sebutan

solo,4 maret 2010


===========================================================================

       
               Tak Punya Apa Apa

Aku mendengar suara . . . . Jelas !!
Masih aku ingat dengan jelas . .
Teriakan Teriakan kemerdekaan
Teriakan Teriakan kebebasan
Teriakan Teriakan keadilan
Jelas . . . . Cukup jelas !!

Tapi . . . Kemana aku harus mencari ??
Suara yang aku ingat dengan jelas . . . Senyap !!
Senyap . . . . di sekap koar badai biadap
Senyap . . . . . . . . . . . !!

Aku memang tak punya apa-apa...

Aku memang tak punya apa-apa...
Suara Suara yang aku ingat . . . .
Telah menjelma menjadi sebuah Kalimat
Hanya sebuah Kalimat . . . .
Suara Suara yang aku ingat . . . .
Telah ditelan tikus-tikus keparat...
Aku memang tak punya apa-apa...

Teriakan Teriakan maling
Teriakan Teriakan korupsi
Teriakan Teriakan diskriminasi
Menghantui . . . . Menari-nari . . . . Diujung ruang memori

Aku memang tak punya apa-apa...
Tak punya Merdeka . . .
Tak punya Bebas . . .
Tak punya Adil . . .

Kemana aku harus mencari . . ? ?

solo, 12 februari 2010

Kata-Kata Mutiara

"Batasan segala kemungkinan hanya dapat didifinisikan ketika kita mampu menembus ketidakmungkinan"
(sir arthur c clarke, humanis-penulis)

"Perubahan adalah kata lain untuk berkembang atau mau belajar.
Kita semua mampu melakukannya jika berkehandak"
(prof charles handy, filsuf)

"Terkadang,  justru keputusan kecil yang mampu mengubah hidup kita selamanya"
(keri russell, aktris)

"Manusia berkembang jika melalui pengalaman hidup yang penuh kejujuran dan keberanian...
Sebab,  dari sanalah karakter ditempa"
(eleanor roosevelt)

"Persahabatan itu tidak sama dengan berbisnis....
Sebab,  ia tidak mendatangkan materi"
(jane austen, penulis)

"Diam itu emas, terutama kala anda tidak bisa berfikir dan memberi jawaban terbaik"
(muhhamad ali)

"Perdamaian bukanlah berarti ketidak hadiran peperangan semata...
Namun,  ia adalah sebuah nilai,setonggak karakter kebaikkan,kepercayaan dan keadilan sejati"
(baruch spinoza, filsuf)

"Pengorbanan selalu menyeruak dimanapun dan dimanapun dari satu generasi, selalu ada yang terpilih untuk menderita demi mengemban keselamatan kaumnya"
(henri frederic amiel, penulis swiss)

"Hidup yang tak terevaluasi adalah hal yang sia-sia"
(socrates, filsuf)

"Kesuksesan itu diraih dengan mengembangkan kekuatan kita...
bukan dengan mencoba menyingkirkan kelemahan kita"
(marilyn vos savant, kolumnis AS)

"Karena bukan ditelingaku kau berbisik, tapi di hatiku...
Kerena bukan dibibirku kau mengecup, tapi di jiwaku"
(judy garland, aktrs hollywood)

"Ketika kekuatan akan cinta melebihi kecintaan akan kekuasaan, maka duniapun menemukan perdamaian"
(jimi hendrix, gitaris rock AS)

"Dalam setiap keindahan selalu ada mata yang memandang...
Dalam setiap kebenaran selalu ada telinga yang mendengar...
Dalam setiap kasih selalu ada hati yang menerima"
(ivan panin, matematikawan rusia)

"Kekuasaan adalah wanita idamanku, aku berusaha keras mempertahankannya agar tak diambil orang lain"
(napoleon bonaparte)

"Kemenangan itu bak lingkaran gelombang di permukaan air yang tak pernah berhenti melebarkan dirinya.
terus melebar dan akhirnya tak berwujud"
(william shakespeare)

"Hanya tangan yang bisa menghapus dan mampu menoreh kebenaran sejati"
(erasmus, ilmuan-teolog)

"Mereka yang berjiwa lemah tak akan mampu memberi seuntai ma'af  tulus...
pema'af sejati hanya melekat bagi yang berjiwa tangguh"
(mahatma gandhi)

"Optimisme berkesinambungan adalah suatu pelipat ganda kekuatan"
(collin powell, mantan menlu AS)10 Filosofi Hidup Orang Jawa

  1. Urip Iku Urup (Hidup itu Nyala, Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain disekitar kita, semakin besar manfaat yang bisa kita berikan tentu akan lebih baik, tapi sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat).
  2. Memayu Hayuning Bawana, Ambrasta dur Hangkara (Manusia hidup di dunia harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan; serta memberantas sifat angkara murka, serakah dan tamak).
  3. Sura Dira Jayaningrat, Lebur Dening Pangastuti (segala sifat keras hati, picik, angkara murka, hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati dan sabar)
  4. Ngluruk Tanpa Bala, Menang Tanpa Ngasorake, Sekti Tanpa Aji-Aji, Sugih Tanpa Bandha (Berjuang tanpa perlu membawa massa; Menang tanpa merendahkan atau mempermalukan; Berwibawa tanpa mengandalkan kekuasaan, kekuatan; kekayaan atau keturunan; Kaya tanpa didasari kebendaan)
  5. Datan Serik Lamun Ketaman, Datan Susah Lamun Kelangan (Jangan gampang sakit hati manakala musibah menimpa diri; Jangan sedih manakala kehilangan sesuatu).
  6. Aja Gumunan, Aja Getunan, Aja Kagetan, Aja Aleman (Jangan mudah terheran-heran; Jangan mudah menyesal; Jangan mudah terkejut-kejut; Jangan mudah kolokan atau manja).
  7. Aja Ketungkul Marang Kalungguhan, Kadonyan lan Kemareman (Janganlah terobsesi atau terkungkung oleh keinginan untuk memperoleh kedudukan, kebendaan dan kepuasan duniawi).
  8. Aja Kuminter Mundak Keblinger, Aja Cidra Mundak Cilaka (Jangan merasa paling pandai agar tidak salah arah;Jjangan suka berbuat curang agar tidak celaka).
  9. Aja Milik Barang Kang Melok, Aja Mangro Mundak Kendo (Jangan tergiur oleh hal-hal yang tampak mewah, cantik, indah; Jangan berfikir mendua agar tidak kendor niat dan kendor semangat).
  10. Aja Adigang, Adigung, Adiguna (Jangan sok kuasa, sok besar, sok sakti).
    
reg: http://djonkjava.blogspot.com/2009/03/10-filosofi-hidup-orang-jawa.html

 

Puisi - Puisi Khalil Gibran

                                    Syukur

Bangun di fajar subuh dengan hati seringan awan
Mensyukuri hari baru penuh sinar kecintaan
Istirahat di terik siang merenungkan puncak getaran cinta
Pulang di kala senja dengan syukur penuh di rongga dada
Kemudian terlena dengan doa bagi yang tercinta dalam sanubari
Dan sebuah nyanyian kesyukuran terpahat di bibir senyuman

  :+: Kahlil Gibran :+:

 =====================================
                

                Suara Penyair


Berkah amal soleh tumbuh subur dalam ladang hatiku.
Aku akan menuai gandum dan membahagikannya pada mereka yang lapar.
Jiwaku menyuburkan ladang anggur yang kuperas buahnya dan kuberikan sarinya pada mereka yang kehausan.
Syurga telah mengisi pelitaku dengan minyaknya dan akan kuletakkan di jendela.
Agar musafir berkelana di gelap malam menemui jalannya.
Kulakukan semua itu kerana mereka adalah diriku.
Andaikan nasib membelenggu tanganku dan aku tak bisa lagi menuruti hati nuraniku, maka yang tertinggal dalam hasratku hanyalah : Mati!
Aku seorang penyair, apabila aku tak bisa memberi, akupun tak mau menerima apa-apa.


:+: Khalil Gibran :+:


========================================


                 
                Pandangan Pertama

Itulah saat yang memisahkan aroma kehidupan dari kesedarannya.
Itulah percikan api pertama yang menyalakan wilayah-wilayah jiwa.
Itulah nada magis pertama yang dipetik dari dawai-dawai perak hati manusia.
Itulah saat sekilas yang menyampaikan pada telinga jiwa tentang risalah hari-hari yang telah berlalu dan mengungkapkan karya kesedaran yang dilakukan malam, menjadikan mata jernih melihat kenikmatan di dunia dan menjadikan misteri-misteri keabadian di dunia ini hadir.
Itulah benih yang ditaburan oleh Ishtar, dewi cinta, dari suatu tempat yang tinggi.
Mata mereka menaburkan benih di dalam ladang hati, perasaan memeliharanya, dan jiwa membawanya kepada buah-buahan.
Pandangan pertama kekasih adalah seperti roh yang bergerak di permukaan air mengalir menuju syurga dan bumi. Pandangan pertama dari sahabat kehidupan menggemakan kata-kata Tuhan, "Jadilah, maka terjadilah ia"
:+: Khalil Gibran :+:

sumber: http://www.fenomena-cinta.co.cc/search/label/Puisi Khalil Gibran

Biografi Khalil Gibran ( 1883 - 1931 )


Kahlil Gibran lahir pada tanggal 6 Januari 1883 di Beshari, Lebanon. Beshari sendiri merupakan daerah yang kerap disinggahi badai, gempa serta petir. Tak heran bila sejak kecil, mata Gibran sudah terbiasa menangkap fenomena-fenomena alam tersebut. Inilah yang nantinya banyak mempengaruhi tulisan-tulisannya tentang alam.


Pada usia 10 tahun, bersama ibu dan kedua adik perempuannya, Gibran pindah ke Boston, Amerika Serikat. Tak heran bila kemudian Gibran kecil mengalami kejutan budaya, seperti yang banyak dialami oleh para imigran lain yang berhamburan datang ke Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Keceriaan Gibran di bangku sekolah umum di Boston, diisi dengan masa akulturasinya maka bahasa dan gayanya dibentuk oleh corak kehidupan Amerika. Namun, proses Amerikanisasi Gibran hanya berlangsung selama tiga tahun karena setelah itu dia kembali ke Bairut, di mana dia belajar di Madrasah Al-Hikmat (School of Wisdom) sejak tahun 1898 sampai 1901.

Selama awal masa remaja, visinya tentang tanah kelahiran dan masa depannya mulai terbentuk. Tirani kerajaan Ottoman, sifat munafik organisasi gereja, dan peran kaum wanita Asia Barat yang sekadar sebagai pengabdi, mengilhami cara pandangnya yang kemudian dituangkan ke dalam karya-karyanya yang berbahasa Arab.

Gibran meninggalkan tanah airnya lagi saat ia berusia 19 tahun, namun ingatannya tak pernah bisa lepas dari Lebanon. Lebanon sudah menjadi inspirasinya. Di Boston dia menulis tentang negerinya itu untuk mengekspresikan dirinya. Ini yang kemudian justru memberinya kebebasan untuk menggabungkan 2 pengalaman budayanya yang berbeda menjadi satu.

Gibran menulis drama pertamanya di Paris dari tahun 1901 hingga 1902. Tatkala itu usianya menginjak 20 tahun. Karya pertamanya, “Spirits Rebellious” ditulis di Boston dan diterbitkan di New York, yang berisi empat cerita kontemporer sebagai sindiran keras yang meyerang orang-orang korup yang dilihatnya. Akibatnya, Gibran menerima hukuman berupa pengucilan dari gereja Maronite. Akan tetapi, sindiran-sindiran Gibran itu tiba-tiba dianggap sebagai harapan dan suara pembebasan bagi kaum tertindas di Asia Barat.

Masa-masa pembentukan diri selama di Paris cerai-berai ketika Gibran menerima kabar dari Konsulat Jendral Turki, bahwa sebuah tragedi telah menghancurkan keluarganya. Adik perempuannya yang paling muda berumur 15 tahun, Sultana, meninggal karena TBC.

Gibran segera kembali ke Boston. Kakaknya, Peter, seorang pelayan toko yang menjadi tumpuan hidup saudara-saudara dan ibunya juga meninggal karena TBC. Ibu yang memuja dan dipujanya, Kamilah, juga telah meninggal dunia karena tumor ganas. Hanya adiknya, Marianna, yang masih tersisa, dan ia dihantui trauma penyakit dan kemiskinan keluarganya. Kematian anggota keluarga yang sangat dicintainya itu terjadi antara bulan Maret dan Juni tahun 1903. Gibran dan adiknya lantas harus menyangga sebuah keluarga yang tidak lengkap ini dan berusaha keras untuk menjaga kelangsungan hidupnya.

Di tahun-tahun awal kehidupan mereka berdua, Marianna membiayai penerbitan karya-karya Gibran dengan biaya yang diperoleh dari hasil menjahit di Miss Teahan’s Gowns. Berkat kerja keras adiknya itu, Gibran dapat meneruskan karier keseniman dan kesasteraannya yang masih awal.

Pada tahun 1908 Gibran singgah di Paris lagi. Di sini dia hidup senang karena secara rutin menerima cukup uang dari Mary Haskell, seorang wanita kepala sekolah yang berusia 10 tahun lebih tua namun dikenal memiliki hubungan khusus dengannya sejak masih tinggal di Boston. Dari tahun 1909 sampai 1910, dia belajar di School of Beaux Arts dan Julian Academy. Kembali ke Boston, Gibran mendirikan sebuah studio di West Cedar Street di bagian kota Beacon Hill. Ia juga mengambil alih pembiayaan keluarganya.

Pada tahun 1911 Gibran pindah ke kota New York. Di New York Gibran bekerja di apartemen studionya di 51 West Tenth Street, sebuah bangunan yang sengaja didirikan untuk tempat ia melukis dan menulis.

Sebelum tahun 1912 “Broken Wings” telah diterbitkan dalam Bahasa Arab. Buku ini bercerita tentang cinta Selma Karami kepada seorang muridnya. Namun, Selma terpaksa menjadi tunangan kemenakannya sendiri sebelum akhirnya menikah dengan suami yang merupakan seorang uskup yang oportunis. Karya Gibran ini sering dianggap sebagai otobiografinya.

Pengaruh “Broken Wings” terasa sangat besar di dunia Arab karena di sini untuk pertama kalinya wanita-wanita Arab yang dinomorduakan mempunyai kesempatan untuk berbicara bahwa mereka adalah istri yang memiliki hak untuk memprotes struktur kekuasaan yang diatur dalam perkawinan. Cetakan pertama “Broken Wings” ini dipersembahkan untuk Mary Haskell.

Gibran sangat produktif dan hidupnya mengalami banyak perbedaan pada tahun-tahun berikutnya. Selain menulis dalam bahasa Arab, dia juga terus menyempurnakan penguasaan bahasa Inggrisnya dan mengembangkan kesenimanannya. Ketika terjadi perang besar di Lebanon, Gibran menjadi seorang pengamat dari kalangan nonpemerintah bagi masyarakat Syria yang tinggal di Amerika.

Ketika Gibran dewasa, pandangannya mengenai dunia Timur meredup. Pierre Loti, seorang novelis Perancis, yang sangat terpikat dengan dunia Timur pernah berkata pada Gibran, kalau hal ini sangat mengenaskan! Disadari atau tidak, Gibran memang telah belajar untuk mengagumi kehebatan Barat.

Sebelum tahun 1918, Gibran sudah siap meluncurkan karya pertamanya dalam bahasa Inggris, “The Madman”, “His Parables and Poems”. Persahabatan yang erat antara Mary tergambar dalam “The Madman”. Setelah “The Madman”, buku Gibran yang berbahasa Inggris adalah “Twenty Drawing”, 1919; “The Forerunne”, 1920; dan “Sang Nabi” pada tahun 1923, karya-karya itu adalah suatu cara agar dirinya memahami dunia sebagai orang dewasa dan sebagai seorang siswa sekolah di Lebanon, ditulis dalam bahasa Arab, namun tidak dipublikasikan dan kemudian dikembangkan lagi untuk ditulis ulang dalam bahasa Inggris pada tahun 1918-1922.

Sebelum terbitnya “Sang Nabi”, hubungan dekat antara Mary dan Gibran mulai tidak jelas. Mary dilamar Florance Minis, seorang pengusaha kaya dari Georgia. Ia menawarkan pada Mary sebuah kehidupan mewah dan mendesaknya agar melepaskan tanggung jawab pendidikannya. Walau hubungan Mary dan Gibran pada mulanya diwarnai dengan berbagai pertimbangan dan diskusi mengenai kemungkinan pernikahan mereka, namun pada dasarnya prinsip-prinsip Mary selama ini banyak yang berbeda dengan Gibran. Ketidaksabaran mereka dalam membina hubungan dekat dan penolakan mereka terhadap ikatan perkawinan dengan jelas telah merasuk ke dalam hubungan tersebut. Akhirnya Mary menerima Florance Minis.

Pada tahun 1920 Gibran mendirikan sebuah asosiasi penulis Arab yang dinamakan Arrabithah Al Alamia (Ikatan Penulis). Tujuan ikatan ini merombak kesusastraan Arab yang stagnan. Seiring dengan naiknya reputasi Gibran, ia memiliki banyak pengagum. Salah satunya adalah Barbara Young. Ia mengenal Gibran setelah membaca “Sang Nabi”. Barbara Young sendiri merupakan pemilik sebuah toko buku yang sebelumnya menjadi guru bahasa Inggris. Selama 8 tahun tinggal di New York, Barbara Young ikut aktif dalam kegiatan studio Gibran.


Salah satu buku karya Kahlil Gibran


Gibran menyelesaikan “Sand and Foam” tahun 1926, dan “Jesus the Son of Man” pada tahun 1928. Ia juga membacakan naskah drama tulisannya, “Lazarus” pada tanggal 6 Januari 1929. Setelah itu Gibran menyelesaikan “The Earth Gods” pada tahun 1931. Karyanya yang lain “The Wanderer”, yang selama ini ada di tangan Mary, diterbitkan tanpa nama pada tahun 1932, setelah kematiannya. Juga tulisannya yang lain “The Garden of the Propeth”.

Pada tanggal 10 April 1931 jam 11.00 malam, Gibran meninggal dunia. Tubuhnya memang telah lama digerogoti sirosis hati dan TBC, tapi selama ini ia menolak untuk dirawat di rumah sakit. Pada pagi hari terakhir itu, dia dibawa ke St. Vincent’s Hospital di Greenwich Village.

Hari berikutnya Marianna mengirim telegram ke Mary di Savannah untuk mengabarkan kematian penyair ini. Meskipun harus merawat suaminya yang saat itu juga menderita sakit, Mary tetap menyempatkan diri untuk melayat Gibran.

Jenazah Gibran kemudian dikebumikan tanggal 21 Agustus di Ma Sarkis, sebuah biara Carmelite di mana Gibran pernah melakukan ibadah.

Sepeninggal Gibran, Barbara Younglah yang mengetahui seluk-beluk studio, warisan dan tanah peninggalan Gibran. Juga secarik kertas yang bertuliskan, “Di dalam hatiku masih ada sedikit keinginan untuk membantu dunia Timur, karena ia telah banyak sekali membantuku.”

Bahan dirangkum dari:
Buku : 10 Kisah Hidup Penulis Dunia
Judul : Khalil Gibran
Editor : Anton WP dan Yudhi Herwibowo
Penerbit : Katta Solo, 2005
Halaman : 63 - 70

sumber: http://kolom-biografi.blogspot.com/2009/02/biografi-kahlil-gibran-1883-1931.html

Kumpulan Puisi Karya Taufik Ismail

          Karangan Bunga

Tiga anak kecil
Dalam langkah malu-malu
Datang ke salemba
Sore itu.

Ini dari kami bertiga
Pita hitam pada karangan bunga
Sebab kami ikut berduka
Bagi kakak yang ditembak mati
Siang tadi

Karya : Taufiq Ismail, Tirani, 1966
Puisi karangan bunga karya Taufiq ismail membicarakan peristiwa demonstrasi mahasiswa pada tahun 1966 menentang orde lama.


*Bayi Lahir Bulan Mei '98
                *Kalian Cetak Kami Jadi Bangsa Pengemis,

                 Lalu kalian Paksa Kami Masuk Masa Penjajahan Baru,
                 Kata si Toni
                *Ketika Sebagai Kakek di Tahun 2040,

                 Kau Menjawab Pertanyaan Cucu-mu
                *Malu ( Aku ) Jadi Orang Indonesia
                *Ketika Burung Merpati Sore Melayang
                *Syair Empat Kartu di Tangan
                *Yang Selalu Terapung di Atas Gelombang
                *Kembalikan Indonesia Pada-ku

                *Bagaimana Kalau
                *Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini
                *Doa
                *Presiden Boleh Pergi, Presiden Boleh Datang


          
=================================================

               
               

               BAYI LAHIR BULAN MEI 1998 
                 
               Dengarkan itu ada bayi mengea di rumah tetangga
               Suaranya keras, menangis berhiba-hiba
               Begitu lahir ditating tangan bidannya
               Belum kering darah dan air ketubannya
               Langsung dia memikul hutang di bahunya
               Rupiah sepuluh juta
                 

               Kalau dia jadi petani di desa
               Dia akan mensubsidi harga beras orang kota
               Kalau dia jadi orang kota
               Dia akan mensubsidi bisnis pengusaha kaya
               Kalau dia bayar pajak
               Pajak itu mungkin jadi peluru runcing
               Ke pangkal aortanya dibidikkan mendesing
                
               Cobalah nasihati bayi ini dengan penataran juga
               Mulutmu belum selesai bicara
               Kau pasti dikencinginya.

               1998    

                
              

                 

                           
                 ====================================================

               
               
               
               

                 KALIAN CETAK KAMI JADI BANGSA PENGEMIS, 

                 LALU KALIAN PAKSA KAMI 

                 MASUK MASA PENJAJAHAN BARU, 

                 Kata Si Toni
                 
                 
                 
                    Kami generasi yang sangat kurang rasa percaya diri
                    Gara-gara pewarisan nilai, sangat dipaksa-tekankan
                    Kalian bersengaja menjerumuskan kami-kami
                    Sejak lahir sampai dewasa ini
                    Jadi sangat tepergantung pada budaya
                    Meminjam uang ke mancanegara
                    Sudah satu keturunan jangka waktunya
                    Hutang selalu dibayar dengan hutang baru pula
                    Lubang itu digali lubang itu juga ditimbuni
                    Lubang itu, alamak, kok makin besar jadi
                    Kalian paksa-tekankan budaya berhutang ini
                    Sehingga apa bedanya dengan mengemis lagi
                    Karena rendah diri pada bangsa-bangsa dunia
                    Kita gadaikan sikap bersahaja kita
                    Karena malu dianggap bangsa miskin tak berharta
                    Kita pinjam uang mereka membeli benda mereka
                    Harta kita mahal tak terkira, harga diri kita
                    Digantung di etalase kantor Pegadaian Dunia
                    Menekur terbungkuk kita berikan kepala kita bersama
                    Kepada Amerika, Jepang, Eropa dan Australia
                    Mereka negara multi-kolonialis dengan elegansi ekonomi
                    Dan ramai-ramailah mereka pesta kenduri
                    Sambil kepala kita dimakan begini
                    Kita diajarinya pula tata negara dan ilmu budi pekerti
                    Dalam upacara masuk masa penjajahan lagi
                    Penjajahnya banyak gerakannya penuh harmoni
                    Mereka mengerkah kepala kita bersama-sama
                    Menggigit dan mengunyah teratur berirama

                    Sedih, sedih, tak terasa jadi bangsa merdeka lagi
                    Dicengkeram kuku negara multi-kolonialis ini
                    Bagai ikan kekurangan air dan zat asam
                    Beratus juta kita menggelepar menggelinjang
                    Kita terperangkap terjaring di jala raksasa hutang
                    Kita menjebakkan diri ke dalam krangkeng budaya
                    Meminjam kepeng ke mancanegara
                    Dari membuat peniti dua senti
                    Sampai membangun kilang gas bumi
                    Dibenarkan serangkai teori penuh sofistikasi
                    Kalian memberi contoh hidup boros berasas gengsi
                    Dan fanatisme mengimpor barang luar negeri
                    Gaya hidup imitasi, hedonistis dan materialistis
                    Kalian cetak kami jadi Bangsa Pengemis
                    Ketika menadahkan tangan serasa menjual jiwa
                    Tertancap dalam berbekas, selepas tiga dasawarsa
                    Jadilah kami generasi sangat kurang rasa percaya
                    Pada kekuatan diri sendiri dan kayanya sumber alami
                    Kalian lah yang membuat kami jadi begini
                    Sepatutnya kalian kami giring ke lapangan sepi
                    Lalu tiga puluh ribu kali, kami cambuk dengan puisi ini
                   1998

                   
                    
                    
                     
====================================================
               
               

               
               

               KETIKA SEBAGAI KAKEK DI TAHUN 2040, 

               KAU MENJAWAB PERTANYAAN CUCUMU 
               
               
                
               Cucu kau tahu, kau menginap di DPR bulan Mei itu
               Bersama beberapa ribu kawanmu
               Marah, serak berteriak dan mengepalkan tinju
               Bersama-sama membuka sejarah halaman satu
               Lalu mengguratkan baris pertama bab yang baru
               Seraya mencat spanduk dengan teks yang seru
               Terpicu oleh kawan-kawan yang ditembus peluru
               Dikejar masuk kampus, terguling di tanah berdebu
               Dihajar dusta dan fakta dalam berita selalu
               Sampai kini sejak kau lahir dahulu
               Inilah pengakuan generasi kami, katamu
               Hasil penataan dan penataran yang kaku
               Pandangan berbeda tak pernah diaku
               Daun-daun hijau dan langit biru, katamu
               Daun-daun kuning dan langit kuning, kata orang-orang itu
               Kekayaan alam untuk bangsaku, katamu
               Kekayaan alam untuk nafsuku, kata orang-orang itu
               Karena tak mau nasib rakyat selalu jadi mata dadu
               Yang diguncang-guncang genggaman orang-orang itu
               Dan nomor yang keluar telah ditentukan lebih dulu
               Maka kami bergeraklah kini, katamu
               Berjalan kaki, berdiri di atap bis yang melaju
               Kemeja basah keringat, ujian semester lupakan dulu
               Memasang ikat kepala, mengibar-ngibarkan benderamu
               Tanpa ada pimpinan di puncak struktur yang satu
               Tanpa dukungan jelas dari yang memegang bedil itu
               Sudahlah, ayo kita bergerak saja dulu
               Kita percayakan nasib pada Yang Satu Itu.


               1998 

              
                
               
                 ===================================================

     
             
               

               
               
               MALU (AKU) JADI ORANG INDONESIA 
               
                
               I
               

               Ketika di Pekalongan, SMA kelas tiga
               Ke Wisconsin aku dapat beasiswa
               Sembilan belas lima enam itulah tahunnya
               Aku gembira jadi anak revolusi Indonesia
               Negeriku baru enam tahun terhormat diakui dunia
               Terasa hebat merebut merdeka dari Belanda
               Sahabatku sekelas, Thomas Stone namanya,
               Whitefish Bay kampung asalnya
               Kagum dia pada revolusi Indonesia
               Dia mengarang tentang pertempuran Surabaya
               Jelas Bung Tomo sebagai tokoh utama
               Dan kecil-kecilan aku nara-sumbernya
               Dadaku busung jadi anak Indonesia
               Tom Stone akhirnya masuk West Point Academy
               Dan mendapat Ph.D. dari Rice University
               Dia sudah pensiun perwira tinggi dari U.S. Army
               Dulu dadaku tegap bila aku berdiri
               Mengapa sering benar aku merunduk kini
                 
                
               II
                 

               Langit akhlak rubuh, di atas negeriku berserak-serak
               Hukum tak tegak, doyong berderak-derak
               Berjalan aku di Roxas Boulevard, Geylang Road, ebuh Tun Razak,
               Berjalan aku di Sixth Avenue, Maydan Tahrir dan Ginza
               Berjalan aku di Dam, Champs Élysées dan Mesopotamia
               Di sela khalayak aku berlindung di belakang hitam kacamata
               Dan kubenamkan topi baret di kepala
               Malu aku jadi orang Indonesia.
               
                
               III
                 

               Di negeriku, selingkuh birokrasi peringkatnya di dunia nomor satu,
               Di negeriku, sekongkol bisnis dan birokrasi 
               berterang-terang curang susah dicari tandingan,
               Di negeriku anak lelaki anak perempuan, kemenakan, sepupu 
               dan cucu dimanja kuasa ayah, paman dan kakek 
               secara hancur-hancuran seujung kuku tak perlu malu,
               Di negeriku komisi pembelian alat-alat berat, alat-alat ringan, 
               senjata, pesawat tempur, kapal selam, kedele, terigu dan 
               peuyeum dipotong birokrasi 
               lebih separuh masuk kantung jas safari,
               Di kedutaan besar anak presiden, anak menteri, anak jenderal, 
               anak sekjen dan anak dirjen dilayani seperti presiden, 
               menteri, jenderal, sekjen dan dirjen sejati, 
               agar orangtua mereka bersenang hati,
               Di negeriku penghitungan suara pemilihan umum 
               sangat-sangat-sangat-sangat-sangat jelas 
               penipuan besar-besaran tanpa seujung rambut pun bersalah perasaan,
               Di negeriku khotbah, surat kabar, majalah, buku dan 
               sandiwara yang opininya bersilang tak habis 
               dan tak utus dilarang-larang,
               Di negeriku dibakar pasar pedagang jelata 
               supaya berdiri pusat belanja modal raksasa,
               Di negeriku Udin dan Marsinah jadi syahid dan syahidah, 
               ciumlah harum aroma mereka punya jenazah, 
               sekarang saja sementara mereka kalah, 
               kelak perencana dan pembunuh itu di dasar neraka 
               oleh satpam akhirat akan diinjak dan dilunyah lumat-lumat,
               Di negeriku keputusan pengadilan secara agak rahasia 
               dan tidak rahasia dapat ditawar dalam bentuk jual-beli, 
               kabarnya dengan sepotong SK 
               suatu hari akan masuk Bursa Efek Jakarta secara resmi,
               Di negeriku rasa aman tak ada karena dua puluh pungutan, 
               lima belas ini-itu tekanan dan sepuluh macam ancaman,
               Di negeriku telepon banyak disadap, mata-mata kelebihan kerja, 
               fotokopi gosip dan fitnah bertebar disebar-sebar,
               Di negeriku sepakbola sudah naik tingkat 
               jadi pertunjukan teror penonton antarkota 
               cuma karena sebagian sangat kecil bangsa kita 
               tak pernah bersedia menerima skor pertandingan 
               yang disetujui bersama,
                
               Di negeriku rupanya sudah diputuskan 
               kita tak terlibat Piala Dunia demi keamanan antarbangsa, 
               lagi pula Piala Dunia itu cuma urusan negara-negara kecil
               karena Cina, India, Rusia dan kita tak turut serta, 
               sehingga cukuplah Indonesia jadi penonton lewat satelit saja,
               Di negeriku ada pembunuhan, penculikan 
               dan penyiksaan rakyat terang-terangan di Aceh, 
               Tanjung Priuk, Lampung, Haur Koneng, 
               Nipah, Santa Cruz dan Irian, 
               ada pula pembantahan terang-terangan 
               yang merupakan dusta terang-terangan 
               di bawah cahaya surya terang-terangan, 
               dan matahari tidak pernah dipanggil ke pengadilan sebagai 
               saksi terang-terangan,
               Di negeriku budi pekerti mulia di dalam kitab masih ada, 
               tapi dalam kehidupan sehari-hari bagai jarum hilang 
               menyelam di tumpukan jerami selepas menuai padi.
               
                

               IV
                 
               Langit akhlak rubuh, di atas negeriku berserak-serak
               Hukum tak tegak, doyong berderak-derak
               Berjalan aku di Roxas Boulevard, Geylang Road, Lebuh Tun Razak,
               Berjalan aku di Sixth Avenue, Maydan Tahrir dan Ginza 
               Berjalan aku di Dam, Champs Élysées dan Mesopotamia
               Di sela khalayak aku berlindung di belakang hitam kacamata
               Dan kubenamkan topi baret di kepala
               Malu aku jadi orang Indonesia.

               1998 

=======================================================


               KETIKA BURUNG MERPATI SORE MELAYANG 
                
                

               Langit akhlak telah roboh di atas negeri
               Karena akhlak roboh, hukum tak tegak berdiri
               Karena hukum tak tegak, semua jadi begini
               Negeriku sesak adegan tipu-menipu
               Bergerak ke kiri, dengan maling kebentur aku
               Bergerak ke kanan, dengan perampok ketabrak aku
               Bergerak ke belakang, dengan pencopet kesandung aku
               Bergerak ke depan, dengan penipu ketanggor aku
               Bergerak ke atas, di kaki pemeras tergilas aku
                 
               Kapal laut bertenggelaman, kapal udara berjatuhan
               Gempa bumi, banjir, tanah longsor dan orang kelaparan
               Kemarau panjang, kebakaran hutan berbulan-bulan
               Jutaan hektar jadi jerebu abu-abu berkepulan
               Bumiku demam berat, menggigilkan air lautan
                  

               Beribu pencari nafkah dengan kapal dipulangkan
               Penyakit kelamin meruyak tak tersembuhkan
               Penyakit nyamuk membunuh bagai ejekan
               Berjuta belalang menyerang lahan pertanian
               Bumiku demam berat, menggigilkan air lautan 
                
               Lalu berceceran darah, berkepulan asap dan berkobaran api
               Empat syuhada melesat ke langit dari bumi Trisakti
               Gemuruh langkah, simaklah, di seluruh negeri
               Beribu bangunan roboh, dijarah dalam huru-hara ini
               Dengar jeritan beratus orang berlarian dikunyah api
               Mereka hangus-arang, siapa dapat mengenal lagi
               Bumiku sakit berat, dengarlah angin menangis sendiri 

                
               Kukenangkan tahun ?47 lama aku jalan di Ambarawa dan Salatiga
               Balik kujalani Clash I di Jawa, Clash II di Bukittinggi
               Kuingat-ingat pemboman Sekutu dan Belanda seantero negeri
               Seluruh korban empat tahun revolusi
               Dengan Mei ?98 jauh beda, jauh kalah ngeri
               Aku termangu mengenang ini
               Bumiku sakit berat, dengarlah angin menangis sendiri 
                
               Ada burung merpati sore melayang
               Adakah desingnya kau dengar sekarang
               Ke daun telingaku, jari Tuhan memberi jentikan
               Ke ulu hatiku, ngilu tertikam cobaan
               Di aorta jantungku, musibah bersimbah darah
               Di cabang tangkai paru-paruku, kutuk mencekik nafasku
               Tapi apakah sah sudah, ini murkaMu?
                

               Ada burung merpati sore melayang
               Adakah desingnya kau dengar sekarang

               1998 
                 
                
               ====================================================               SYAIR EMPAT KARTU DI TANGAN 
                                              
                
               Ini bicara blak-blakan saja, bang
               Buka kartu tampak tampang
               Sehingga semua jelas membayang

                 Monoloyalitas kami
                 sebenarnya pada uang 
               Sudahlah, ka-bukaan saja kita bicara
               Koyak tampak terkubak semua
               Sehingga buat apa basi dan basa

                 Sila kami
                 Keuangan Yang Maha Esa
               Jangan sungkan buat apa yah-payah
               Analisa psikis toh cuma kwasi ilmiah
               Tak usahlah sah-susah

                 Ideologiku begitu jelas
                 ideologi rupiah
               Begini kawan, bila dadaku jalani pembedahan
               Setiap jeroan berjajar kelihatan
               Sehingga jelas sebagai keseluruhan

                 Asas tunggalku
                 memang keserakahan.

                1998 
=========================================================
                  

             
             
               YANG SELALU TERAPUNG
               DI ATAS GELOMBANG 
               
                

               Seseorang dianggap tak bersalah,
               sampai dia dibuktikan hukum bersalah.
               Di negeri kami, ungkapan ini terdengar begitu indah.
               Kini simaklah sebuah kisah, 
                
               Seorang pegawai tinggi,
               gajinya sebulan satu setengah juta rupiah,
               Di garasinya ada Honda metalik,Volvo hitam,
               BMW abu-abu, Porsche biru dan Mercedes merah.
               Anaknya sekolah di Leiden, Montpelier dan Savannah.
               Rumahnya bertebaran di Menteng, Kebayoran dan
               Macam Macam Indah,
               Setiap semester ganjil,
               isteri terangnya belanja di Hongkong dan Singapura.
               Setiap semester genap,
               isteri gelap liburan di Eropa dan Afrika,
                

               Anak-anaknya pegang dua pabrik,
               tiga apotik dan empat biro jasa.
               Saudara sepupu dan kemenakannya
               punya lima toko onderdil,
               enam biro iklan dan tujuh pusat belanja,
               Ketika rupiah anjlok terperosok,
               kepleset macet dan hancur jadi bubur,
               dia ketawa terbahak- bahak
               karena depositonya dalam dolar Amerika semua.
               Sesudah matahari dua kali tenggelam di langit barat,
               jumlah rupiahnya melesat sepuluh kali lipat,
                
               Krisis makin menjadi-jadi, di mana-mana orang antri,
               maka seratus kantong plastik hitam dia bagi-bagi.
               Isinya masing-masing lima genggam beras,
               empat cangkir minyak goreng dan tiga bungkus mi cepat-jadi.
               Peristiwa murah hati ini diliput dua menit di kotak televisi,
               dan masuk berita koran Jakarta halaman lima pagi-pagi sekali, 

                
               Gelombang mau datang, datanglah gelombang,
               setiap air bah pasang dia senantiasa
               terapung di atas banjir bandang.
               Banyak orang tenggelam tak mampu timbul lagi,
               lalu dia berkata begini,
               "Yah, masing-masing kita rejekinya kan sendiri-sendiri," 
                
               Seperti bandul jam tua yang bergoyang kau lihatlah:
               kekayaan misterius mau diperiksa,
               kekayaan tidak jadi diperiksa,
               kekayaan mau diperiksa,
               kekayaan tidak diperiksa,
               kekayaan harus diperiksa,
               kekayaan tidak jadi diperiksa.
               Bandul jam tua Westminster,
               tahun empat puluh satu diproduksi,
               capek bergoyang begini, sampai dia berhenti sendiri, 

                
               Kemudian ide baru datang lagi,
               isi formulir harta benda sendiri,
               harus terus terang tapi,
               dikirimkan pagi-pagi tertutup rapi,
               karena ini soal sangat pribadi,
               Selepas itu suasana hening sepi lagi,
               cuma ada bunyi burung perkutut sekali-sekali,
               Seseorang dianggap tak bersalah,
               sampai dia dibuktikan hukum bersalah.
                
               Di negeri kami, ungkapan ini terdengar begitu indah.
               Bagaimana membuktikan bersalah,
               kalau kulit tak dapat dijamah.
               Menyentuh tak bisa dari jauh,
               memegang tak dapat dari dekat, 

                
               Karena ilmu kiat,
               orde datang dan orde berangkat,
               dia akan tetap saja selamat,
               Kini lihat,
               di patio rumahnya dengan arsitektur Mediterania,
               seraya menghirup teh nasgitel
               dia duduk menerima telepon
               dari isterinya yang sedang tur di Venezia,
               sesudah menilai tiga proposal,
               dua diskusi panel dan sebuah rencana rapat kerja, 
                
               Sementara itu disimaknya lagu favorit My Way,
               senandung lama Frank Sinatra
               yang kemarin baru meninggal dunia,
               ditingkah lagu burung perkutut sepuluh juta
               dari sangkar tergantung di atas sana
               dan tak habis-habisnya
               di layar kaca jinggel bola Piala Dunia,
                

               Go, go, go, ale ale ale...


               1998 

               ======================================================
               
             
               KEMBALIKAN INDONESIA PADAKU
               kepada Kang Ilen 
               
                
               Hari depan Indonesia adalah dua ratus juta mulut yang menganga,
               Hari depan Indonesia adalah bola-bola lampu 15 wat,
               sebagian berwarna putih dan sebagian hitam, 
               yang menyala bergantian,
               Hari depan Indonesia adalah pertandingan pingpong siang malam 
               dengan bola  yang bentuknya seperti telur angsa,
               Hari depan Indonesia adalah pulau Jawa yang tenggelam 
               karena seratus juta penduduknya,
               

                    Kembalikan 
                    Indonesia
                    padaku
                           
               Hari depan Indonesia adalah satu juta orang main pingpong siang malam 
               dengan bola telur angsa di bawah sinar lampu 15 wat,
               Hari depan Indonesia adalah pulau Jawa yang pelan-pelan tenggelam 
               lantaran berat bebannya kemudian angsa-angsa berenang-renang di atasnya,
               Hari depan Indonesia adalah dua ratus juta mulut yang menganga, 
               dan di dalam mulut itu ada bola-bola lampu 15 wat, 
               sebagian putih dan sebagian hitam, yang menyala bergantian,
               Hari depan Indonesia adalah angsa-angsa putih yang berenang-renang 
               sambil main pingpong di atas pulau Jawa yang tenggelam 
               dan membawa seratus juta bola lampu 15 wat ke dasar lautan,
               

                                                       Kembalikan
                                                       Indonesia
                                                       padaku
                
               Hari depan Indonesia adalah pertandingan pingpong siang malam 
               dengan bola yang bentuknya seperti telur angsa,
               Hari depan Indonesia adalah pulau Jawa yang tenggelam 
               karena seratus juta penduduknya,
               Hari depan Indonesia adalah bola-bola lampu 15 wat, 
               sebagian berwarna putih dan sebagian hitam, yang menyala bergantian, 

                                                       Kembalikan
                                                       Indonesia
                                                       padaku
               
                 

               Paris, 1971 
               
                
===========================================================

             
               BAGAIMANA KALAU 
             

             
               Bagaimana kalau dulu bukan khuldi yang dimakan Adam,
               tapi buah alpukat,
               Bagaimana kalau bumi bukan bulat tapi segi empat,
               Bagaimana kalau lagu Indonesia Raya kita rubah,
               dan kepada Koes Plus kita beri mandat,
               Bagaimana kalau ibukota Amerika Hanoi,
               dan ibukota Indonesia Monaco,
               Bagaimana kalau malam nanti jam sebelas,
               salju turun di Gunung Sahari,
               Bagaimana kalau bisa dibuktikan bahwa Ali Murtopo, Ali Sadikin
               dan Ali Wardhana ternyata pengarang-pengarang lagu pop,
               Bagaimana kalau hutang-hutang Indonesia
               dibayar dengan pementasan Rendra,
               Bagaimana kalau segala yang kita angankan terjadi,
               dan segala yang terjadi pernah kita rancangkan,
               Bagaimana kalau akustik dunia jadi sedemikian sempurnanya sehingga di
               kamar tidur kau dengar deru bom Vietnam, gemersik sejuta kaki
               pengungsi, gemuruh banjir dan gempa bumi sera suara-suara
               percintaan anak muda, juga bunyi industri presisi dan
               margasatwa Afrika,
               Bagaimana kalau pemerintah diizinkan protes dan rakyat kecil
               mempertimbangkan protes itu,
               Bagaimana kalau kesenian dihentikan saja sampai di sini dan kita
               pelihara ternak sebagai pengganti
               Bagaimana kalau sampai waktunya 
               kita tidak perlu bertanya bagaimana lagi.
                

               1971
                 ====================================================
               
               KITA ADALAH

                PEMILIK SAH REPUBLIK INI
                
                

               Tidak ada pilihan lain
               Kita harus
               Berjalan terus
               Karena berhenti atau mundur
               Berarti hancur
               Apakah akan kita jual keyakinan kita
               Dalam pengabdian tanpa harga
               Akan maukah kita duduk satu meja
               Dengan para pembunuh tahun yang lalu
               Dalam setiap kalimat yang berakhiran
               "Duli Tuanku ?"
                 
               Tidak ada lagi pilihan lain
               Kita harus 
               Berjalan terus 
               Kita adalah manusia bermata sayu, yang di tepi jalan 
               Mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh 
               Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara 
               Dipukul banjir, gunung api, kutuk dan hama 
               Dan bertanya-tanya inikah yang namanya merdeka 
               Kita yang tidak punya kepentingan dengan seribu slogan 
               Dan seribu pengeras suara yang hampa suara 
               Tidak ada lagi pilihan lain 
               Kita harus 
               Berjalan terus.  

               1966  
                
               diambil dari buku Tirani dan Benteng 
               (Yayasan Ananda, Jakarta, 1993, halaman 113)  
                
                 ======================================================


               DOA 
             

               Tuhan kami
               Telah nista kami dalam dosa bersama
               Bertahun membangun kultus ini
               Dalam pikiran yang ganda
               Dan menutupi hati nurani
                
               Ampunilah kami
               Ampunilah
               Amin  

                
               Tuhan kami
               Telah terlalu mudah kami
               Menggunakan asmaMu
               Bertahun di negeri ini
               Semoga
               Kau rela menerima kembali
               Kami dalam barisanMu
                
                
               Ampunilah kami
               Ampunilah
               Amin.
                
               1966 
               
              ====================================================

               PRESIDEN BOLEH PERGI 

               PRESIDEN BOLEH DATANG 
                               
               Sebuah orde tenggelam 
               sebuah orde timbul 
               tapi selalu saja ada suatu lapisan masyarakat di atas gelombang itu selamat 
               Mereka tidak mengalami guncangan yang berat 
               Yang selalu terapung di atas gelombang 
               Seseorang dianggap tak bersalah sampai dia dibuktikan hukum bersalah 
               Di negeri kami ungkapan ini begitu indah 
               Kini simaklah sebuah kisah 
               Seorang pegawai tinggi gajinya satu setengah juta rupiah 
               Di garasinya ada Volvo hitam, BMW abu-abu, 
               Honda metalik, dan Mercedes merah 
               Anaknya sekolah di Leiden, Montpellier dan Savana 
               Rumahnya bertebaran di Menteng, Kebayoran dan macam-macam indah 
               Setiap semester ganjil istri terangnya belanja di Hongkong dan Singapura 
               Setiap semester genap istri gelapnya liburan di Eropa dan Afrika  
               Anak-anaknya ....  

               Anak-anaknya pegang dua pabrik, tiga apotik dan empat biro jasa 
               Selain sepupu dan kemenakannya buka lima toko onderdil, 
               lima biro iklan, dan empat pusat belanja.  
               Ketika rupiah anjlok terperosok, kepeleset macet dan hancur jadi bubur, 
               dia, hah! 
               dia ketawa terbahak-bahak karena depositonya dolar Amerika semua 
               Sesudah matahari dua kali tenggelam di langit Barat, 
               jumlah rupiahnya melesat sepuluh kali lipat 
               Krisis makin menjadi-jadi 
               Di mana-mana orang antri 
               Maka 100 kotak kantong plastik hitam dia bagi-bagi 
               Isinya masing-masing: 
               Lima genggam beras, empat cangkir minyak goreng, 
               dan tiga bungkus mie cepat jadi.  

               Peristiwa murah hati ini diliput dua menit di kotak televisi 
               dan masuk koran halaman lima pagi sekali 
               Gelombang mau datang, 
               Datang lagi gelombang setiap bah air pasang 
               Dia senantiasa terapung di atas banjir bandang 
               Banyak orang tenggelam toh mampu timbul lagi 
               lalu ia berkata sambil berdiri:  
               Yaaa... masing-masing kita kan punya sejeki sendiri-sendiri 
               Seperti bandul jam bergoyang-goyang kekayaan misterius mau diperiksa 
               Kekayaan... tidak jadi diperiksa 
               Kakayaan... mau diperiksa 
               Kekayaan... tidak jadi diperiksa 
               Kekayaan... mau diperiksa 
               Kekayaan... tidak jadi diperiksa 
               Kekayaan... harus diperiksa 
               Kekayaan... tidak jadi diperiksa

(sumber: http://kerebek.multiply.com)

===========================================================

Kita adalah Pemilik Sah Republik ini

Tidak ada pilihan lain
Kita harus
Berjalan terus
Karena berhenti atau mundur
Berarti hancur
Apakah akan kita jual keyakinan kita
Dalam pengabdian tanpa harga
Akan maukah kita duduk satu meja
Dengan para pembunuh tahun yang lalu
Dalam setiap kalimat yang berakhiran
"Duli Tuanku?"

Tidak ada lagi pilihan lain
Kita harus
Berjalan terus
Kita adalah manusia bermata sayu, yang di tepi jalan
Mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh
Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara
Dipukul banjir, gunung api, kutuk dan hama
Dan bertanya-tanya inikah yang namanya merdeka
Kita yang tidak punya kepentingan dengan seribu slogan
Dan seribu pengeras suara yang hampa suara
Tidak ada lagi pilihan lain
Kita harus
Berjalan terus.

1966


==============================================================


Memang Selalu Demikian, Hadi

Setiap perjuangan selalu melahirkan
Sejumlah pengkhianat dan para penjilat
Jangan kau gusar, Hadi

Setiap perjuangan selalu menghadapkan kita
Pada kaum yang bimbang yang menghadapi gelombang
Jangan kau kecewa, Hadi

Setiap perjuangan yang akan menang
Selalu mendatangkan pahlawan jadi-jadian
Dan para jagoan kesiangan

Memang demikianlah halnya, Hadi.